REVISTA AITT

ISSN: 2411-3840

 

Índice Número 2

 

 

ÍNDICE de VIDEOS

 

 

Conferencia 25:

 

“e-Prevención en Latinoamérica y el Caribe”

 

Enf. Lady V. Murrugarra Velarde (Perú);  

Coordinador e-Hispanic (International Society for Telemedicine & e-Health)

 

 

AUSPICIADO POR

 

 

 

   

 

 

   

 

 

Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina (AITT)2014